Skip to main content.

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

1. KONTEKST
 

1.1

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) ma zastosowanie, kiedy jako konsument („Klient”) składasz zamówienie na stronie internetowej www.desenio.pl i innych powiązanych stronach („Strona internetowa”). "Niniejszy Regulamin ma zastosowanie tylko w przypadku klientów będących osobami prywatnymi. Jeśli jesteś klientem biznesowym, skontaktuj się z customerserviceb2b@desenio.com żeby złożyć zamówienie. Umowa jest zawierana przez Ciebie i firmę Desenio AB, zarejestrowaną pod numerem SE556763-069301. Szczegółowe dane kontaktowe i inne informacje o firmie Desenio zostały przedstawione na stronie internetowej. Regulamin dotyczy tylko Klientów będących konsumentami.


1.2

Aby złożyć zamówienie poprzez stronę internetową, Klient musi mieć ukończone 18 lat. Zgodnie z prawem szwedzkim firma Desenio nie akceptuje zakupów kredytowanych od osób, które nie ukończyły 18 lat. Firma Desenio zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zmiany zamówienia Klienta (np. jeżeli Klient podał niewłaściwe dane i/lub w przeszłości nie dokonał zapłaty lub na jego koncie widnieje zadłużenie).


1.3

Firma Desenio nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkty zostały wyprzedane, a także za błędy w obrazach lub w pisowni na stronie internetowej, na przykład błędy w opisie produktu lub specyfikacji technicznej, niedokładnie podaną cenę i zmiany cen (na przykład w przypadku zmiany cen dostawców, zmiany kursów wymiany walut) lub niewłaściwe informacje dotyczące stanu magazynowego danego produktu. Firma Desenio ma prawo do sprostowania takich błędów, a także do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym czasie. Jeżeli przy produkcie zamówionym przez Klienta podana była niewłaściwa cena, firma Desenio powiadomi Klienta o tym fakcie i będzie czekać na zaaprobowanie przez niego zmienionej ceny przed realizacją zamówienia. Wszystkie obrazy prezentowane na stronie internetowej należy traktować jedynie jako ilustracje. Ilustracje takie nie gwarantują oddania dokładnego wyglądu, funkcji lub pochodzenia produktu. Firma Desenio nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronie internetowej podane przez firmy zewnętrzne.


1.4

Strona internetowa i jej treść stanowi własność firmy Desenio lub firm przez nią licencjonowanych. Informacje te są chronione prawem autorskim i przepisami dotyczącymi marketingu. Oznacza to, że nie wolno kopiować ani używać bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Desenio znaków towarowych, nazw firm, nazw produktów, obrazów i grafiki, projektów, układu i informacji o produktach, usługach i innych treści.
 

2. KONTRAKTY I ZAMÓWIENIA
 

2.1

W celu złożenia zamówienia przez stronę internetową Klient musi zaakceptować Regulamin. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się postępować zgodnie z jego zapisami w całości, potwierdza przeczytanie informacji o danych osobowych i plikach cookie i zgadza się na ich wykorzystanie zgodnie z przedstawioną tutaj polityką prywatności i firmy Desenio.


2.2

Umowa zakupu jest zawierana w momencie, gdy firma Desenio potwierdza zamówienie Klienta, a Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia z Desenio. Firma Desenio zachęca Klienta do zapisania potwierdzenia zamówienia do wykorzystania w razie późniejszej komunikacji w sprawie tego zamówienia z działem obsługi klienta firmy Desenio. Klient ma prawo anulować zamówienie do momentu jego potwierdzenia przez firmę Desenio. Jeżeli zamówienie zostanie anulowane, firma Desenio zwróci wszelkie opłaty wniesione przez Klienta lub firmę obsługującą jego kartę płatniczą lub kredytową w związku z tym zamówieniem.

 

3. INFORMACJE O KLIENCIE ITP.
 

3.1

Przy rejestracji konta użytkownika i/lub składaniu zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych. Klient potwierdza, że podane informacje są prawidłowe i kompletne oraz że ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w podanych informacjach. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Desenio zostały przedstawione w polityce prywatności firmy Desenio stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.


3.2

Klient zobowiązuje się zadbać o to, by nikt poza nim nie korzystał z jego danych logowania. Klient nie ma prawa ujawniać nikomu swojej nazwy użytkownika ani hasła i musi zadbać o to, by wszelkie dokumenty z informacjami o nazwie użytkownika i haśle były przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Klient bezzwłocznie powiadomi firmę Desenio, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że nieupoważniona osoba uzyskała dostęp do hasła Klienta. Jeżeli Klient nie powiadomi o tym firmy Desenio, ponosi odpowiedzialność za wszystkie zakupy dokonane z wykorzystaniem jego danych logowania.

3.3

W przypadku podejrzenia, że Klient w niewłaściwy sposób korzysta ze swego konta użytkownika lub danych logowania lub w inny sposób narusza Regulamin, firma Desenio ma prawo zablokować dostęp Klienta do jego konta użytkownika. Firma Desenio ma ponadto prawo do przypisania Klientowi nowych danych logowania.

4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DLA SZTUKI WYGENEROWANEJ PRZEZ AI

4.1
Opis usługi: Treść dostępna na platformie Desenio jest tworzona za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji (AI). Każda pozycja, choć różna, jest generowana przez systemy sztucznej inteligencji, bez udziału człowieka ani tradycyjnej metodologii artystycznej.

4.2
Unikalność treści: Nasza technologia dąży do wyjątkowości swoich dzieł. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę ogromną ilość dzieł sztuki na całym świecie i powtarzalność naszych algorytmów, nie gwarantujemy, że nie wystąpią podobieństwa do już istniejących dzieł sztuki.

4.3
Prawa do użytkowania: Wszystkie prawa własności intelektualnej do oprogramowania i treści udostępnianych na tej Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem pozostają naszą własnością lub własnością naszych licencjodawców i są chronione prawami autorskimi oraz traktatami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone przez nas i naszych licencjodawców. Nabycie dzieła sztuki stworzonego przez sztuczną inteligencję (AI) od Desenio daje prawo do osobistego użytkowania. W przypadku zastosowań komercyjnych lub dystrybucji bezpośrednie zezwolenie od Desenio jest obowiązkowe.

4.4
Interpretacja artystyczna: Wyniki wygenerowane przez naszą sztuczną inteligencję (AI) wywodzą się z metod skoncentrowanych na danych i nie odzwierciedlają ludzkich uczuć, celów ani świadomej wrażliwości artystycznej. Ocena takiej sztuki jest różna i pozostaje indywidualnym doświadczeniem.

4.5
Wyłączenie odpowiedzialności: Firma Desenio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędne przekonania lub spory wynikające z podobieństwa, interpretacji lub postrzegania treści stworzonych przez sztuczną inteligencję (AI). Wszystkie transakcje mają charakter rozstrzygający, a zwroty są rozpatrywane wyłącznie na podstawie oceny firmy Desenio.

4.6
Uznanie ryzyka: Korzystanie z treści stworzonych przez sztuczną inteligencję (AI) odbywa się na wyłączną odpowiedzialność kupującego. Firma Desenio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub straty wynikające z zastosowania dzieła sztuki lub jego niefunkcjonalności.

4.7
Korzystając z naszego narzędzia AI o nazwie Imaginator do generowania obrazów, zgadzasz się, że zastrzegamy sobie prawo do przeglądania i niewysyłania treści generowanych przez użytkowników, które uznajemy za obraźliwe lub niewłaściwe. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, groźne, obraźliwe, nękanie, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne lub po prostu nieakceptowalne.

4.8
Zmiany i powiadomienia: Desenio ma prawo do korekty lub zmiany tych warunków według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownikom zaleca się okresowe zapoznanie się z tymi warunkami.

 

5. CENY, OPŁATY I PŁATNOŚĆ
 

5.1

Ceny podane na stronie internetowej obowiązują przy zamówieniach składanych przez tę stronę internetową. Wszystkie ceny podane są w zł i nie obejmują opłat za płatność i wysyłkę, które podawane są oddzielnie. W przypadku krajów Unii Europejskiej cena artykułu obejmuje 25% VAT. W krajach spoza Unii Europejskiej cena nie obejmuje podatku VAT.


5.2

Klient może zapłacić za zakupy w sposób określony na stronie internetowej. Więcej informacji o różnych opcjach płatności i rabatach można znaleźć tutaj. Firma Desenio ma prawo obciążyć Klienta płatnością w związku z zamówieniem. Firma Desenio zastrzega sobie prawo do nieoferowania wszystkich metod płatności przez cały czas, ewentualnie do zmiany metody płatności, jeżeli metoda wybrana przez Klienta z jakichkolwiek powodów nie działa w momencie realizacji zamówienia. Ograniczenia dotyczące dostępnych metod płatności zostały przedstawione na stronie internetowej.

 

6. OFERTY SPECJALNE
 

Od czasu do czasu firma Desenio może przedstawiać na stronie internetowej oferty specjalne obejmujące warunki korzystniejsze niż przedstawione w niniejszym Regulaminie, na przykład w odniesieniu do płatności lub wydłużenia czasu odstąpienia od umowy. Warunki takie mają zastosowanie przez czas trwania oferty specjalnej i odnoszą się do produktów określonych przez firmę Desenio w tej ofercie. Firma Desenio zastrzega sobie prawo do wycofania takich ofert specjalnych w dowolnym czasie. Po zakończeniu lub wycofaniu oferty specjalnej obowiązują bez zmian zapisy niniejszego Regulaminu. Wszelkie oferty na określone produkty na stronie internetowej obowiązują przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasów.
 

 

7. KARTA PODARUNKOWA
 

Karty podarunkowe sprzedawane przez firmę Desenio są ważne przez dwa (2) lata od daty wydania. Można nimi płacić w sklepie internetowym Desenio. Po upływie daty ważności karty nie można wybrać jako metody płatności, nie można jej ponownie aktywować ani otrzymać zwrotu pozostałej na niej kwoty. Kartę podarunkową należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie można jej zamienić na gotówkę. Zagubione lub skradzione karty nie będą wymieniane. Karty podarunkowe nie mogą być łączone z kodami rabatowymi.

8. DOSTAWA I WYSYŁKA
 

8.1

Produkty znajdujące się w magazynie są zwykle dostarczane w ciągu liczby dni roboczych podanej na naszej stronie internetowej. O ile nie uzgodniono inaczej (np. w związku z rezerwacją produktów, których nie ma w magazynie), dostawa zostanie zrealizowana nie później niż 30 dni roboczych po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez firmę Desenio w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli nie otrzymałeś zamówienia w podanym terminie dostawy, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta nie później niż 30 dni roboczych od złożenia zamówienia.

8.2

Szacowany czas dostawy podany jest w potwierdzeniu zamówienia oraz przy danym produkcie na stronie internetowej. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, a dostawa trwa dłużej niż 30 dni roboczych i nie wynika to z winy Klienta, Klient ma prawo anulowania zakupu.


8.3

Jeżeli paczka ma zostać odebrana w określonym punkcie odbioru, Klient musi ro zrobić w czasie podanym w powiadomieniu. Paczki można zwykle odebrać osobiście, okazując ważny dokument tożsamości i numer zamówienia. Klient otrzyma powiadomienie o dostawie z informacją kiedy i gdzie może odebrać paczkę. Powiadomienie może zostać wysłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie lub w wiadomości SMS, jeżeli Klient podał numer telefonu komórkowego. Jeżeli paczka nie zostanie odebrana, firma Desenio ma prawo obciążyć Klienta opłatą w wysokości 90 zł. W przypadku wyboru opcji dostawy do domu, pod adresem powinna być dostępna osoba, która odbierze przesyłkę.

 

9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

9.1

Dokonując zakupu produktów na stronie internetowej, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 90 dni. Oznacza to, że Klient ma prawo anulować każdy zakup, powiadamiając o tym firmę Desenio w ciągu 90 dni od momentu, gdy Klient lub jego przedstawiciel odebrał zamówione produkty (czas na odstąpienie od umowy). Zwracane produkty muszą muszą zostać odesłane w takim samym stanie, w jakim zostały doręczone do klienta. Jeśli zwracany produkt będzie nosił ślady użytkowania, firma Desenio ma prawo pomniejszyć wartość zwrotu.


9.2

Akceptując Regulamin, Klient potwierdza, że prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy treści cyfrowych dostarczanych w sposób inny niż za pośrednictwem namacalnego nośnika i wyraża na to zgodę.


9.3

Klient otrzyma wyraźną informację w związku z zamówieniem produktu, którego nie dotyczy prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli produkt jest zapieczętowany, Klient nie może złamać pieczęci, jeśli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przestaje obowiązywać w momencie zerwania pieczęci przez Klienta. Termin „pieczęć” obejmuje również pieczęć techniczną, na przykład numer seryjny.

9.4

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przesyłkę zwrotną i odpowiada za stan produktu po otrzymaniu go przez Klienta oraz podczas procesu zwrotu. Produkt należy odesłać w ciągu 14 dni od daty powiadomienia firmy Desenio o odstąpieniu od umowy. Produkt musi być w dobrym stanie i zostać bezpiecznie zapakowany - najlepiej w oryginalne opakowanie. Wszelkie zwroty powinny zostać wysłane do firmy Desenio zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej. Zwrot można zarejstrować TUTAJ. W przypadku zwrotu obrazu na płótnie, Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Klient pokrywa koszty przesyłki zwrotnej oraz odpowiada za stan produktu, po jego otrzymaniu przez Klienta jak i w trakcie wysyłki zwrotnej.

9.5

Jeżeli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do opłacenia kosztów wysyłki zwrotnej. Klient ponosi odpowiedzialność za stan produktu po jego otrzymaniu i podczas realizacji przesyłki zwrotnej. Produkt należy zwrócić w ciągu 14 dni od daty powiadomienia firmy Desenio o odstąpieniu od umowy. Produkt należy dobrze zapakować, musi być w idealnym stanie, w oryginalnym pudełku i/lub opakowaniu. Wszelkie zwroty należy wysyłać do firmy Desenio, korzystając z metod i adresów podanych na stronie internetowej. W zależności od miejsca przeznaczenia, Klienci mogą zostać obciążeni dodatkowymi opłatami związanym z odbiorem przesyłki. Opłaty takie obejmują cło, podatek VAT/podatki lokalne itp. Za wspomniane powyżej opłaty wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient/Kupujący, nawet w przypadku przymusowego zwrotu przesyłki, tzn. przez dostarczeniem jej do Klienta. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

9.6

W przypadku odstąpienia od umowy, firma Desenio zwróci kwotę, jaką Klient zapłacił za produkt wraz z kosztami wysyłki do Klienta. Nie podlegają zwrotowi żadne dodatkowe koszty wysyłki wynikające z wybrania przez Klienta innej opcji niż dostawa standardowa oferowana przez firmę Desenio. Przy zwrocie części zamówionych produktów, koszty wysyłki do Klienta nie podlegają zwrotowi. Firma Desenio ma prawo odliczyć od zwracanych środków kwotę, równą obniżeniu wartości produktu w odniesieniu do wartości pierwotnej, jeżeli takie obniżenie wartości wynika — i w stopniu, w jakim wynika — z postępowania Klienta wykraczającego poza zwykłe stwierdzenie funkcji i charakterystyki produktu.

 

10. GWARANCJA I REKLAMACJE
 

10.1

Niektóre z produktów firmy Desenio mogą podlegać gwarancji. Informacje o okresie gwarancji i warunkach specjalnych gwarancji dotyczących każdego produktu przedstawiono na stronie internetowej lub w niniejszym Regulaminie. Gwarancje na produkt dotyczą tylko wad fabrycznych, a nie wad wynikających z wprowadzenia zmian w funkcji i wyglądzie produktu, na przykład z jego przebudowy, modernizacji lub zmiany jego konfiguracji w inny sposób. Świadectwem gwarancji jest otrzymane przez Klienta potwierdzenie zamówienia.


10.2

Prawo do złożenia reklamacji dotyczy produktów wadliwych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. Klient, który chce skorzystać z prawa do złożenia reklamacji w odniesieniu do jakiegokolwiek zamówionego produktu, powinien jak najszybciej po stwierdzeniu wady produktu skontaktować się z firmą Desenio, korzystając z podanych na stronie internetowej danych kontaktowych.


10.3

Jeżeli reklamacja zostanie uznana, firma Desenio pokryje koszt wysyłki zwrotnej produktu.


10.4

Jak tylko produkt, na który złożono reklamację, zostanie zwrócony, a reklamacja uznana, firma Desenio zwróci Klientowi pieniądze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów. Firma Desenio stara się to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji, jednak czas ten może ulec wydłużeniu w zależności od natury produktu. Firma Desenio zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji, jeżeli okaże się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumenta produkt nie wykazuje wad. W odniesieniu do reklamacji firma Desenio postępuje zgodnie z wytycznymi Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów lub odpowiadających mu organów w innych krajach.

 

11. LINKI
 

Firma Desenio może podawać linki do innych stron internetowych, które pozostają poza jej kontrolą, a na stronach internetowych pozostających poza kontrolą firmy Desenio mogą być umieszczane linki do tej strony internetowej. Pomimo że firma Desenio stara się podawać linki do stron internetowych stosujących podobne zasady ochrony prywatności i zabezpieczenia jak określone w polityce prywatności firmy Desenio, nie ponosi ona odpowiedzialności za ochronę poufności, informacji ani danych osobowych podawanych przez Klienta na innych stronach internetowych. Klient powinien zachować ostrożność i przeczytać zapisy dotyczące danych osobowych na poszczególnych stronach internetowych.

 

12. SIŁA WYŻSZA
 

Firma Desenio nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza jej kontrolą, na przykład wynikających ze sporu pracowniczego, aktów wojny, pożaru, uderzenia pioruna, ataku terrorystycznego, zmiany zarządzeń rządu, problemów technicznych, defektów zasilania, telekomunikacji, komunikacji za pośrednictwem komputera lub innych rodzajów komunikacji, wad lub opóźnień w realizacji usług przez podwykonawców z uwagi na wspomniane powyżej okoliczności. Takie okoliczności powodują zwolnienie z konieczności zapłaty odszkodowania lub innych środków. W razie zaistnienia jakiejkolwiek tego typu sytuacji firma Desenio poinformuje Klienta zarówno w momencie jej zaistnienia, jak i po jej ustaniu. Jeżeli taka sytuacja utrzymywać się będzie dłużej niż dwa miesiące, zarówno Klient jak i firma Desenio mają prawo wypowiedzieć umowę kupna ze skutkiem natychmiastowym.

 

13. ZMIANY W REGULAMINIE
 

Firma Desenio zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie po zaakceptowaniu Regulaminu przez Klienta (w odniesieniu do nowego zakupu lub podczas przeglądania strony internetowej) lub 30 dni od momentu, gdy firma Desenio poinformuje Klienta o tych zmianach. Firma Desenio zaleca jednak, by Klient regularnie sprawdzał aktualności na stronie internetowej, by wiedzieć o ewentualnych zmianach w Warunkach Ogólnych

 

14. ROZDZIELNOŚĆ
 

Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie przez jakikolwiek sąd, organ lub sąd polubowny uznany za nieważny lub niewykonalny, pozostała część zapisu i inne zapisy pozostają ważne i wykonalne w pełnym zakresie dopuszczalnym obowiązującym prawem. Wszelkie zapisy uznane za nieważne lub niewykonalne zostaną zastąpione odpowiednimi wytycznymi i poradami prawnymi.
 

 

15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 

Wszelkie spory będą w pierwszym rzędzie rozwiązywane w drodze ugody i rozmów z działem obsługi klienta firmy Desenio. W przypadku sporu firma Desenio postępuje zgodnie z decyzjami Szwedzkiego Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów lub odpowiadającego mu organu w innych krajach.


________________________________________
Niniejsze zapisy zostały wprowadzone przez firmę Desenio dnia 29.06.2016 r.