Skip to main content.

Polityka prywatności w Desenio AB

Wprowadzenie i podsumowanie

Desenio AB („Desenio” lub „my”) ceni Twoją prywatność. Niniejsza polityka zawiera informacje o Twoich prawach i o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które można powiązać z Tobą jako osobą prywatną, na przykład imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Oto w skrócie powody, dla których przetwarzamy Twoje dane:

 • W zakresie niezbędnym do obsługi Twojego zamówienia i dostarczenia towarów
 • W celu przekazywania Ci ofert i inspiracji, w formie newsletterów i wiadomości SMS a także w drodze marketingu ukierunkowanego w mediach społecznościowych oraz poprzez inne media internetowe i nieinternetowe.
 • W celu zapewnienia komunikacji i możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.
 • Aby móc poprosić Cię o opinię o Desenio oraz Twoje wrażenia dotyczące obsługi
 • Aby móc Ci przypomnieć o zapomnianej zawartości koszyka i udostępnić narzędzie do tworzenia kolaży na ścianę z obrazami.
 • Aby móc stworzyć i utrzymywać konto klienta (wraz z takimi elementami, jak ulubione produkty).
 • Aby spełnić wymogi obowiązującego prawa (na przykład prawa konsumenckiego lub prawa o rachunkowości).

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługują Ci pewne prawa. Na przykład zawsze masz prawo nie zgodzić się na marketing. Możesz także przeczytać, w jaki sposób możesz wpływać na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe — jakie prawa Ci przysługują.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasze szczegółowe objaśnienia poniżej. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, w jaki sposób i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiada firma Desenio AB zarejestrowana w Szwecji pod numerem 556763-0693. Należy również pamiętać, że niektórzy z naszych dostawców usług płatniczych i logistycznych przetwarzają dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszej witryny lub systemu informatycznego po zakupie i są niezależnie odpowiedzialni za ich przetwarzanie.

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres info@desenio.pl lub zadzwoń pod numer +46 8 408 80 902. Nasz adres pocztowy to: Skrytka pocztowa 11025, 100 61 Stockholm, Szwecja.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przede wszystkim przetwarzane przez firmę Desenio. Nigdy nie sprzedamy Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe w celu efektywnego i dobrego wypełnienia naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie:

 • Abyśmy mogli otrzymać od Ciebie płatność, nasi dostawcy obsługujący płatności uzyskają dostęp do Twoich danych osobowych.
 • Abyśmy mogli dostarczyć Twoje zamówienie na Twój adres domowy lub do placówki pocztowej oraz w celu obsługi wszelkich zwrotów, udostępnimy Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług logistycznych.
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim przez nas w Desenio i spółki należące do Grupy Desenio.
 • W celu uzyskania Twojej opinii i opublikowania jej na naszej stronie internetowej udostępniamy Twoje dane osobowe dostawcy rozwiązań technicznych do pozyskiwania i publikowania takich opinii.
 • Jeżeli znajomy poleci nam Ciebie, udostępnimy zakodowany identyfikator (text-ID) Twojego adresu e-mail dostawcy, który zapewnia nam możliwość polecania przez znajomych. Dzieje się tak, abyśmy wiedzieli, czy zapłacić dostawcy tej usługi za polecenie nowego klienta, czy nie. Pamiętaj jednak, że ten dostawca nie jest w stanie przekonwertować identyfikatora text-ID w taki sposób, by uzyskać dostęp do Twojego adresu e-mail.
 • Aby nasze produkty były jak najbardziej dopasowane do potrzeb użytkowników, a nasza strona internetowa jak najbardziej trafna, możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom oferującym usługi marketingowe lub analityczne, takim jak Google, Facebook, Pinterest, Snapchat, Tiktok i Microsoft. Szczegółowy wykaz znajdziesz w naszej polityce dotyczącej ciasteczek. W przypadku Google, możemy wykorzystywać ciasteczka i inne dane do analizowania zachowań na stronie i prowadzenia remarketingu (pokazywania reklam osobom, które wcześniej odwiedziły nasze strony), google signals (danych sesyjnych z witryn i aplikacji, które Google łączy z użytkownikami zalogowanymi na swoje Google accounts i których opcja Ads Personalization jest włączona), danych demograficznych, zainteresowań oraz raportowania dotyczącego odbioru, segmentacji i Integrated Services. Robimy to, aby ulepszyć Twoje doznania oraz innych użytkowników odwiedzających naszą stronę, jak również reklamy na innych witrynach. Chcemy, aby była ona jak najbardziej spersonalizowana dla każdego użytkownika. Masz możliwość zrezygnowania z śledzenia i targetowania reklam przez Google, na przykład w sekcji My Activity i My Ad Centre. Znajdziesz tutaj bardziej szczegółową listę opcji kontroli nad informacjami zbieranymi przez Google, a także więcej danych na temat tego, które dane są zbierane, w jaki sposób i w jakim celu: Google Policies.
 • Udostępnimy Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług IT, którzy w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe jako podmioty przetwarzające dane osobowe pomagające nam w kwestiach informatycznych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym, komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

 

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Unię Europejską (UE)/Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Zasadniczo firma Desenio przetwarza Twoje dane osobowe w obrębie UE/EOG, jednak w kilku przypadkach korzystamy z usług dostawców z krajów leżących poza tymi obszarami. Przekazując Twoje dane osobowe poza obręb UE/EOG firma Desenio zadba o to, by zapewnić odpowiednią ich ochronę.

Firma Desenio może przekazywać Twoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych, naszemu dostawcy usług związanych z przesyłaniem newsletterów oraz dostawcom zapewniającym usługi marketingu odpowiednich produktów i jak najlepszego dostosowywania naszych stron internetowych.

Chcemy uświadomić Ci, że mimo iż wybieramy najlepszych dostawców usług, jakich możemy znaleźć, i upewniamy się, że dostawcy ci podpisali odpowiednie umowy z Unią Europejską, dane przekazywane do USA mogą być przetwarzane przez władze amerykańskie w celach kontroli i monitoringu bez możliwości skorzystania ze skutecznych środków prawnych. Uważnie śledzimy rozwój rozmów między Unią Europejską a odpowiednimi stronami i w miarę możliwości będziemy jak najszybciej wprowadzać aktualizacje zgodnie z ich ustaleniami, gdy tylko nowe standardy zostaną wprowadzone.

Skontaktuj się z nami, jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat sposobu, w jaki udostępniamy Twoje dane osobowe lub jeżeli chcesz uzyskać informacje o stosowanych przez nas środkach bezpieczeństwa.

W jaki sposób możesz wpłynąć na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych masz różne prawa określające sposób, w jaki możesz wpływać na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przeczytaj więcej poniżej.


Prawo do wycofania zgody i do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, częściowo lub w całości. Wycofanie zgody będzie obowiązywać od momentu powiadomienia nas o tym.

Masz prawo sprzeciwić się temu, byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe. Zawsze możesz nie zgodzić się na otrzymywanie od nas ofert marketingowych, na przykład newsletterów.

Prawo do sprzeciwu z zasady ma zastosowanie, kiedy przetwarzanie danych wynika z równowagi uzasadnionych interesów. Więcej informacji na temat tego, co to oznacza, znajdziesz w tabelach poniżej. Jednak w niektórych przypadkach prawo do sprzeciwu nie istnieje (na przykład z uwagi na to, że musimy przechowywać Twoje dane osobowe). Jeżeli potrafimy wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania danych, przeważające nad Twoim interesem i podstawowymi prawami lub jeżeli przetwarzamy dane w celu ustalenia, wystosowania roszczeń lub obrony przed nimi, nie masz prawa sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych.


Prawo dostępu

Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i otrzymać kopię danych osobowych, które przetwarzamy.


Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych lub zwrócić się do nas o uzupełnienie danych niekompletnych.


Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) i ograniczenie przetwarzania

W niektórych okolicznościach masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Może tak się zdarzyć na przykład w przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w jakim były zebrane lub przetwarzane w inny sposób albo gdy wycofasz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i kiedy nie ma już podstaw prawnych do dalszego przetwarzania.


Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zawsze masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz to zrobić szczególnie w państwie członkowskim Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym znajduje się zwykłe miejsce Twojego pobytu, Twoje miejsce pracy lub w którym zaszło domniemane naruszenie odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Szwecji jest Szwedzki Organ Ochrony Danych Osobowych. Prawo to nie narusza żadnych innych administracyjnych ani sądowych środków odwoławczych.
 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zażądać od nas przekazania niektórych Twoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu innej firmie (przenoszenie danych). Prawo to dotyczy danych osobowych podanych nam w zorganizowanym, powszechnie stosowanym, możliwym do odczytania przez maszyny i wzajemnie kompatybilnym formacie, jeżeli:

 • Przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody lub zawartej umowy oraz
 • Przetwarzanie danych jest automatyczne

Jeżeli skorzystasz z prawa do przenoszenia danych, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane bezpośrednio z firmy Desenio do innego administratora danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

W jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Naszym celem jest zachowanie jak największej przejrzystości w zakresie sposobu i powodów przetwarzania Twoich danych osobowych. W tabeli znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o tym, dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe (cele przetwarzania), jakie dane osobowe przetwarzamy, jakie podstawy prawne umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do każdego z celów. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które zostaną nam podane.


Przetwarzanie danych przed dokonaniem zakupu

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zapisać stworzony przez Ciebie zestaw obrazów na ścianę i otrzymać od Ciebie informację zwrotną. Jeżeli nie podasz nam danych osobowych w tym celu, nie będziemy mogli świadczyć Ci usług ani odpowiedzieć na Twoje pytania.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do poszczególnych celów?

Aby zapisać zawartość Twojego koszyka, która nie została kupiona, oraz by przypomnieć Ci o produkcie pozostawionym w koszyku, jeżeli transakcja kupna została zainicjowana poprzez wpisanie adresu e-mail.

Informacje o zawartości Twojego koszyka oraz adres e-mail podany przez Ciebie przy rozpoczęciu transakcji.

Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Ci jak najłatwiejszej metody zakupu produktów, zainteresowanie którymi wykazałaś, umieszczając je w koszyku.

Od momentu, gdy umieścisz produkt w koszyku do momentu, gdy dokonasz zakupu, jednak nie dłużej niż przez pięć (5) dni.

Aby zapisać Twój zestaw obrazów na ścianę i otrzymać od Ciebie opinię o naszym narzędziu do tworzenia kolaży na ścianę.

Twój adres e-mail i nazwę, pod którą zapiszesz swój zestaw obrazów na ścianę i pliki cookie.

Przetwarzamy także wszelkie informacje, które podasz, przekazując nam swoją opinię.

Przetwarzanie jest konieczne z punktu widzenia realizacji zawartej z Tobą umowy (na zapewnienie usługi tworzenia zestawu obrazów na ścianę).

Przez jeden (1) rok od momentu stworzenia przez Ciebie zestawu obrazów na ścianę.

Aby odpowiedzieć na zadawane przez Ciebie pytania.

Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, zdjęcia, które do nas wyślesz i inne informacje, które nam podasz.

Przetwarzanie jest konieczne z punktu widzenia realizacji zawartej z Tobą umowy

Przez trzy (3) lata lub tak długo, jak wymaga tego od nas prawo.


Przetwarzanie danych konieczne do realizacji zakupu i umowy itp.

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby móc zrealizować Twoje zamówienia, na przykład dostarczyć Ci towar. Musimy również przetwarzać Twoje dane osobowe, aby spełnić wymogi prawne i inne, na przykład wymóg przechowywania danych wynikający z prawa o rachunkowości oraz przepisów o ochronie praw konsumenta. Jeżeli nie udostępnisz nam swoich danych osobowych do tych celów, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Pamiętaj, że również nasz dostawca/nasi dostawcy usług płatności przetwarza(-ją) dane osobowe w celu obsługi Twojej płatności za zamówienie. Firma świadcząca/Firmy świadczące dla nas usługi płatności jest/są niezależnie odpowiedzialna(-e) za takie przetwarzanie danych. Firma świadcząca/Firmy świadczące dla nas usługi płatności umożliwia(-ją) Ci również wybór prostszej metody zakupu poprzez automatyczne uzupełnianie Twoich danych osobowych lub ich zapamiętanie na Twoim urządzeniu

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do poszczególnych celów?

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do poszczególnych celów?

Aby zrealizować Twoje zamówieni, na przykład aby wiedzieć, z kim zawieramy umowę, potwierdzić zakup, dostarczyć towar, kontaktować się z Tobą w sprawie dostawy i uzyskać Twoją opinię o obsłudze.

Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, na przykład adres e-mail, adres dostawy, informacje dotyczące zamówienia i wybranej formy płatności oraz adres IP.

Przetwarzanie jest konieczne z punktu widzenia realizacji zawartej z Tobą umowy

Dwanaście (12) miesięcy od momentu zamówienia.

Jeżeli chcesz skorzystać z prawa do wycofania lub zmiany produktu oraz abyśmy mogli spełnić wymogi związane z przepisami o ochronie praw konsumenta.

Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy i informacje o Twoim zakupie, na przykład o metodzie płatności.

Zapisujemy również informacje, jakie nam udostępniasz, korzystając z prawa do wycofania lub zamiany produktu.

Przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy, abyśmy mogli wypełnić zapisy naszych zasad dokonywania zwrotów oraz wymogi przepisów o ochronie praw konsumenta.

Przez dwanaście (12) miesięcy od momentu, gdy dokonasz zakupu, w celu spełnienia wymogów przepisów o ochronie praw konsumenta. Jeżeli postanowisz skorzystać z któregokolwiek z Twoich praw, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu podjęcia decyzji o wycofaniu lub zamianie produktu i dokonania ewentualnej płatności lub wysłania Ci produktu.

W celu obsługi reklamacji i/lub sporów prawnych, w których uczestniczymy.

Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje podane przez Ciebie istotne w świetle reklamacji lub sporu prawnego.

Musimy przetwarzać dane, aby spełnić wymogi określone w odpowiednich przepisach o ochronie praw konsumenta oraz w naszym uzasadnionym interesie w ramach obsługi reklamacji i/lub obrony przed roszczeniami.

Od momentu, gdy dowiemy się o Twojej reklamacji i/lub rozpoczęciu sporu prawnego aż do jego zakończenia. Jeżeli nie uznamy Twojej reklamacji, zawsze przechowujemy informacje z nią związane przez dwanaście (12) miesięcy, na wypadek, jeśli podejmiesz decyzję o rozpoczęciu sporu prawnego przed sądem odpowiedniej instancji.

W celu wywiązania się z naszych prawnych zobowiązań, na przykład wynikających z prawa o rachunkowości lub o zapobieganiu prania brudnych pieniędzy.

Informacje z Twojej faktury, na przykład historia zamówień, imię i nazwisko, dane kontraktowe.

Przetwarzanie danych jest konieczne w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów.

Od momentu dokonania przez Ciebie zakupu przez siedem (7) lub osiem (8) lat (zgodnie ze szwedzkim prawem o rachunkowości) oraz przez pięć do dziesięciu (5–10) lat (zgodnie z przepisami o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy).

Jeżeli znajomy poleci nam Ciebie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu opłacenia dostawcy rozwiązania umożliwiającego polecanie znajomych.

Zakodowany identyfikator (text-ID) Twojego adresu e-mail.

Nasz uzasadniony interes polega na tym, byśmy płacili naszemu dostawcy tylko za zakupy dokonane przez nowych klientów poleconych nam przez niego.

Nigdy nie zachowujemy adresu e-mail w tym celu.


Przetwarzanie danych w celu uzyskania opinii
 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do poszczególnych celów?

W celu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o opinię po dokonaniu zakupu.

Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer zamówienia.

Częścią przetwarzania twoich danych osobowych jest również wymaganie, byśmy skontaktowali się z Tobą z prośbą o ocenę lub opinię o obsłudze w naszym sklepie, abyśmy mogli udoskonalać nasze usługi świadczone Tobie i innym klientom.

Do momentu wysłania prośby do Ciebie.


Przetwarzanie danych w celu zarządzania kontem klienta

W celu zarządzania Twoim kontem klienta przetwarzamy Twoje dane osobowe dla realizacji zawartej z Tobą umowy. Jeżeli nie podasz nam danych osobowych w tym celu, nie będziemy mogli zapewnić Ci konta klienta.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do poszczególnych celów?

Aby zarządzać stworzonym przez Ciebie kontem klienta. Dotyczy to między innymi przesyłania Ci aktualnych informacji o Twoim koncie i naszej polityki prywatności. Dotyczy to również przetwarzania danych w celu zastosowania środków bezpieczeństwa w odniesieniu do Twojego konta.

Twoje imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, pliki cookie, adres IP, nazwę użytkownika i adres pocztowy, na który mamy dostarczyć towary.

Przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji naszej umowy dotyczącej zapewnienia Ci konta, jeżeli postanowiłaś założyć u nas konto. Przetwarzanie danych w celu przesyłania Ci aktualizacji polityki prywatności jest konieczne w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe od momentu dokonania przez Ciebie zakupu, przez dwa (2) lata od czasu ostatniego logowania lub do momentu, gdy poprosisz nas o usunięcie konta.Przetwarzanie danych w celu przekazywania Ci aktualności, inspiracji i odpowiednich ofert
 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do poszczególnych celów?

Aby na Twoje żądanie wysyłać Ci newslettery, odpowiednie oferty i materiały marketingowe po dokonaniu zakupu.

Twój adres e-mail i historię zakupów, Historia zamówień z Twojego adresu e-mail, historia interakcji e-mail (otwarcia, kliknięcia itp.), pliki cookie i adres IP.

Kiedy postanowisz zaprenumerować nasz newsletter, przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą.

Kiedy dokonasz zakupu, przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie polegającym na przesyłaniu ofert marketingu bezpośredniego. Postępujemy w ten sposób, jeżeli dokonałaś u nas zakupu i nie sprzeciwiłaś się otrzymywaniu materiałów marketingowych.

Jeżeli zapiszesz się na newsletter i zgodzisz się na otrzymywanie ofert, będziemy je do Ciebie wysyłać do momentu rezygnacji z prenumeraty newslettera.

Jeżeli wysyłamy Ci newsletter, w zgodzie z naszym uzasadnionym interesem będziemy Ci go przesyłać przez dwa (2) lata po Twoim ostatnim zakupie, o ile wcześniej nie zażądasz od nas zaprzestania wysyłania ofert marketingowych.

W celu realizacji skierowanego do Ciebie marketingu w mediach społecznościowych i na stronach internetowych innych podmiotów.

 

Twój adres e-mail, pliki cookie i adres IP.

Nasz uzasadniony interes polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz dostosowaniu ofert marketingowych do Twoich zainteresowań. Postępujemy w ten sposób, jeżeli dokonałaś u nas zakupu i nie sprzeciwiłaś się otrzymywaniu materiałów marketingowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane od momentu dokonania przez Ciebie zakupu, przez dwa (2) lata, o ile wcześniej nie zażądasz od nas zaprzestania wysyłania ofert marketingowych.

W celu opublikowania napisanej przez Ciebie opinii, aby kwestie zapewnianej przez nas obsługi klienta były przejrzyste dla odwiedzających naszą stronę internetową oraz do oferowania naszej marki potencjalnym klientom.

Twoje imię i nazwisko oraz informacje, które podałaś w swojej opinii.

Nasz uzasadniony interes polega na opublikowaniu napisanej przez Ciebie opinii i udostępnionej na naszej stronie opinii.

Do momentu usunięcia przez Ciebie opinii ze strony z opiniami.

W celu sprzedaży naszych produktów na naszej stronie internetowej możemy opublikować zdjęcia/filmy produktu udostępnione przez Ciebie na Twoim profilu społecznościowym opatrzone tagiem #desenio.

Zdjęcie/film, który udostępniłaś w mediach społecznościowych, Twoją nazwę użytkownika i Twój tekst. Wszystkie te elementy mogą zawierać Twoje dane osobowe.

Nasz uzasadniony interes polega na opublikowaniu zdjęć/filmów oznaczonych przez Ciebie tagiem #desenio.

Do momentu, gdy zadeklarujesz, że nie chcesz już, byśmy wyświetlali Twoje zdjęcie/film na naszej stronie internetowej.

 

Oferta kuponów rabatowych firmy Sovendus GmbH: W celu zestawienia dla Państwa aktualnie interesującej oferty kuponów rabatowych dokonujemy pseudonimizacji i zaszyfrowania skrótu Państwa adresu e-mail oraz adresu IP, które następnie zostają przesłane do Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Niemcy (Sovendus) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poddany pseudonimizacji skrót adresu e-mail służy do uwzględnienia możliwego sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingowych przez Sovendus (art. 21 ust. 3, art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Sovendus używa adresu IP jedynie do celów bezpieczeństwa danych i generalnie anonimizuje go po upływie siedmiu dni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, do celów rozliczeniowych, przesyłane do Sovendus zostają także: poddany psedonimizacji numer i wartość zamówienia wraz z walutą, ID sesji, kod kuponu oraz znacznik czasu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wyrażają Państwo zainteresowanie ofertą kuponów rabatowych Sovendus, a z Państwa adresu e-mail nie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingowych, po kliknięciu na jedynie pod tym warunkiem wyświetlony baner kuponu rabatowego, zaszyfrowana płeć, imię i nazwisko, kod pocztowy, kraj i adres e-mail zostaną udostępnione przez partnera kooperacyjnego firmie Sovendus w celu przygotowania kuponu (art. 6 ust. 1 lit b, f RODO).

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Sovendus, zapraszamy do lektury zestawionych przez nas informacji na temat internetowej ochrony danych dostępnych na stronie https://online.sovendus.com/pl/internetowa-ochrona-danych/.


Pliki cookie

Więcej informacji o naszych zasadach dotyczących plików cookie można znaleźć tutaj.
 

W jaki sposób oceniamy równowagę interesów, kiedy podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes?

W niektórych sytuacjach firma Desenio przetwarza Twoje dane osobowe jako podstawę prawną uznając swój uzasadniony interes. Oceniając podstawę prawną, korzystamy z testu równowagi interesów, za pomocą którego ustalamy, że nasz uzasadniony interes wynikający z przetwarzania danych przeważa nad Twoim interesem i Twoim podstawowym prawem do nieprzetwarzania danych osobowych. W powyższych tabelach określiliśmy, na czym polega nasz uzasadniony interes. Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób przeprowadziliśmy ten test. Nasze dane kontaktowe zostały podane na początku niniejszej polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności obowiązują w firmie Desenio od dnia 17-02-2022 r. (24-05-2018, 23 kwietnia 2020)

 

Zrezygnuj z subskrypcji newslettera.