Skip to main content.

Bauhaus Poster

Plakaty

Bauhaus była uczelnią artystyczno-rzemieślniczą oraz architektoniczną w Niemczech w latach 1919–1933. Kierunek Bauhaus wywarł ogromny wpływ na nowoczesną sztukę i architekturę i można go postrzegać jako prekursora funkcjonalizmu. Głównym celem szkoły była edukacja architektoniczna, ale znajdowały się tam również wydziały związane z edukacją artystyczną.

Bauhaus Poster

Bauhaus był szkołą artystyczną i rzemieślniczą w Niemczech od 1919 do 1933 roku. Bauhaus wywarł duży wpływ na współczesną sztukę i architekturę i może być postrzegany jako prekursor funkcjonalizmu. Głównym celem szkoły była edukacja architektoniczna, ale miała również wydziały edukacji artystycznej.

W tej kategorii obrazów Bauhausu znajdziesz wiele charakterystycznych obrazów w sztuce abstrakcyjnej i kolorach retro.