Skip to main content.
Logo

A photo collection by Desenio

Wspieramy Blue Marine Foundation

Piękno i różnorodność oceanów wkrótce mogą zniknąć na zawsze. Wspólnie możemy jednak temu zapobiec. Zależy od tego nasza przyszłość.

„Dobry stan oceanów jest niezbędny do utrzymania stabilnego klimatu“
Blue Marine Foundation

OPOWIEŚĆ

Wyobraź sobie, że stoisz na brzegu oceanu. Woda jest błękitna i przejrzysta, a blask promieni słonecznych działa hipnotyzująco. Pod powierzchnią ogromnego oceanu nie znajdziesz jednak tego, czego się spodziewasz. Wyobraź sobie, że wszystkie organizmy morskie wyginęły. Nie ma ryb. Zniknęły nawet rośliny takie jak wodorosty czy trawa morska. Masowe wymieranie organizmów morskich brzmi przerażająco, niestety jednak właśnie tak maluje się nasza przyszłość. To dzieje się na naszych oczach.

Co dzieje się z oceanami?

Zagrożenie życia w oceanach to nic nowego. Jednak zagrażające im od dawna zjawiska szybko przybierają na sile. 90% zasobów dziko żyjących ryb jest nadmiernie lub całkowicie odławianych, co sieje spustoszenie w morskich ekosystemach. Nadmierne odławianie choćby jednego gatunku ryb prowadzi do bardzo groźnej reakcji łańcuchowej. Uszczuplanie populacji dorosłych ryb w wyniku połowu przemysłowego zmniejsza możliwości reprodukcji. W efekcie gatunek zaczyna powoli i nieuchronnie wymierać. W ciągu ostatnich 50 lat liczba nadmiernie odławianych zasobów ryb w ujęciu globalnym uległa potrojeniu.

Dlaczego ma to znaczenie?

Oceany to nie tylko źródło pożywienia czy miejsc pracy dla ludzi. Życie morskie odpowiada również za produkcję połowy tlenu i pochłanianie niemal połowy dwutlenku węgla na świecie. Jeden wieloryb w ciągu 60 lat życia gromadzi średnio 33 tony CO2. W tym samym okresie pojedyncze drzewo jest w stanie pochłonąć zaledwie 1,3 tony CO2. Nasze życie jest dosłownie uzależnione od istnienia życia w oceanach.

Jak możemy odwrócić tę tendencję?

Tworzenie morskich obszarów chronionych i zrównoważony połów ryb mogą nie tylko uzdrowić oceany, lecz także zmienić naszą przyszłość. Z tego powodu firma Desenio postanowiła wesprzeć organizację Blue Marine Foundation (BLUE), której misją jest ochrona oceanów. BLUE to organizacja charytatywna, która tworzy morskie rezerwaty i zrównoważone modele połowów ryb oraz odtwarza morskie siedliska przyrodnicze. Oprócz tego nieprzerwanie zwiększa świadomość ludzi i stara się wpływać na decydentów. Za sprawą kolekcji Art For Oceans pragniemy pomóc organizacji BLUE w zwróceniu uwagi na kryzys dotykający oceany i wspierać ochronę podwodnej fauny i flory. Kupując plakaty w sklepie Desenio, wspierasz działania, które mają wpływ na przyszłość życia na Ziemi.

72 Procent naszej planety zajmują zbiorniki wodne

Pragnąc wesprzeć fundację Blue Marine Foundation, Desenio Design Studio stworzyło kolekcję 26 plakatów artystycznych oddających hołd pięknu i różnorodności życia w oceanach. Dołącz do nas w walce o przyszłość życia na Ziemi.

Art For Oceans – plakaty o tematyce związanej z oceanem stworzone przez Desenio w celu wsparcia Blue Marine Foundation

Art for Oceans to kolekcja stworzona przez Desenio Design Studio w celu wsparcia organizacji charytatywnej Blue Marine Foundation, której misją jest ochrona oceanów. Oceany zagrożone są nadmiernym odławianiem ryb, blaknięciem raf koralowych i wieloma innymi problemami. Przyszłość oceanów na naszej planecie leży w naszych rękach.

Czy zdarzyło Ci się stać na plaży, czując obezwładniające piękno oceanu? A może nurkowałeś kiedyś wśród zapierających dech w piersiach raf koralowych? Wkrótce może być to niemożliwe. Nasze oceany znajdują się na skraju katastrofy. Potrzebują naszej pomocy, aby przetrwać. Pomagając oceanom, chronimy nie tylko morską faunę i florę, ale i przyszłość ludzkości. Dalsze nadmierne odławianie, zanieczyszczenie itp. nieuchronnie doprowadzą do śmierci oceanów.

Desenio Design Studio wspólnie z organizacją Blue Marine Foundation stworzyło piękną kolekcję plakatów artystycznych poświęcona oceanom. W jej skład wchodzą fotografie, plakaty z tekstem i grafiki podkreślające piękno i znaczenie oceanów. Wszyscy musimy działać, aby pomóc w ich odbudowie i przetrwaniu. Kupując plakaty z kolekcji Art For Oceans, wspierasz ten szczytny cel i pomagasz zmieniać świat.